Thời gian nhận phòng16:00~22:00
(nếu thời gian nhận phòng muộn,xin liên lạc trước)
trả phòngtrước 11:00 giờ Dịch vụ nhận phòng sớm và trả phòng trễ được cung cấp với phụ thu phí 1000 yên cho 1 giờ,nhận phòng trễ sau 22:00 giờ sẽ được cung cấp với phụ thu phí là 500 yên cho 30 phút,và chỉ nhận đến 23:30.
Copyright 2016 EuroSports Co.,Ltd and all rights reserved