◆การเช็คอิน 16:00-22:00
(กลายเป็นปลายกรุณาโทร)
ตรวจสอบเวลา จนถึง 12:00 น การเช็คอินก่อนเวลาและการเช็คเอาล่าช้าจะคิดค่าบริการ 1000 เยนต่อชั่วโมง เช็คอินล่าช้าหลัง 22:00 น. ถ้าเวลา 23:30 น. เราจะรับเงิน 500 เยนเป็นเวลา 30 นาที